HISTÒRIES MÒBILS 2018BASES DEL CONCURS  HISTÒRIES MÒBILS 2018
           
L’Ajuntament de Sant Celoni convoca el Concurs Històries Mòbils. Aquest concurs es regeix per les següents bases:
·         Base 1a. Objecte del concurs
L’objecte del concurs Històries Mòbils és la selecció de microrelats realitzats fotogràficament per a estimular la producció literària i fotogràfica entre els joves, i es realitza a través d’Instagram.

·         Base 2a. Característiques generals de l’obra

Idea
La idea és fotografiar i escriure una història de la forma més moderna, és a dir, amb imatges, que és com escriure amb llum; i de la manera més antiga, amb paraules.

Forma
Es tracta de presentar una història curta, escrita, fotografiada i muntada per l’autor. És a dir, un foto-microrelat, paraules i imatge.
Cada foto-microrelat haurà de constar d’una sola imatge que pot ser una sola fotografia o un muntatge fotogràfic amb més d’una foto.
Les fotografies poden estar realitzades amb dispositius mòbils de qualsevol tipus (telèfon mòbil, telèfon intel·ligent (smartphone, iphone, tauleta tàctil...)) o amb càmera fotogràfica.
Cada fotografia portarà com a comentari, o inclòs a dins, el text del microrelat que li correspongui i aquest es penjarà a Instagram sota el hashtag o etiqueta #historiesmobils2018, ressaltant l’etiqueta o hashtag amb cursiva o subrallat. (Podeu veure a tall d’exemple un dels treballs guanyadors de 2017 al final d’aquestes bases.)
Els textos que acompanyin les fotografies han de tenir 9 paraules com a mínim i 2.200 caràcters com a màxim (el màxim de caràcters a Instagram és de 2.200).

Tant les fotografies com els textos han de ser originals i inèdits.

·         Base 3a. Participants
Poden participar-hi totes les persones físiques a partir de 12 anys que tinguin carnet de biblioteca, visquin a qualsevol municipi del Baix Montseny, siguin seguidors/es d’Instagram de la Biblioteca l’Escorxador i no es trobin compreses en cap de les prohibicions per contractar ni tinguin vincles familiars amb cap membre del jurat.
La participació s’estableix segon les dues categories següents:

A.            de 12 a 17 anys
       B.        de 18 anys en endavant


Cada participant pot publicar un màxim de dos foto-microrelats totalment originals i inèdits, de tema lliure i escrits en català o en castellà indistintament.
No seran acceptats els treballs que continguin violència o siguin denigrants, vexatoris o insultants, o que per qualsevol motiu no justificat per la història puguin resultar de mal gust.
L’organització del concurs es reserva el dret a no acceptar aquells treballs que puguin atemptar contra els drets humans.


·         Base 4a. Presentació

Les publicacions dels treballs a Instagram es podran fer des del dilluns 12 de març a les 00:00 fins al diumenge 15 d’abril a les 00:00, sempre amb el hashtag del concurs.
D’entre tots els treballs publicats a l’Instagram de la biblioteca, el jurat triarà vuit finalistes:  quatre per a la categoria A, 12 a 17 anys, i altres quatre per a la categoria B, de 18 anys en endavant.
Tots els seguidors/es d’Instagram podran votar el treball que més els agradi. Els treballs que obtinguin més “m’agrada” seran afegits, si no ho estan ja, a la tria feta pel jurat.

·         Base 5a. Informació sobre la convocatòria

Per a més informació els interessats/des es poden adreçar a la Biblioteca l’Escorxador de dilluns a divendres, de 15 h a 20 h, i els dimarts i dimecres, de 10 h a 13.30 h, al telèfon 93 867 33 13, i a les adreces electròniques concurs.histories.mobils@gmail.com i b.st.celoni@diba.cat.

·         Base 6a. Premis

El guanyador de cada categoria rebrà cadascú un abonament de temporada pel teatre, la música, el circ, la dansa i la màgia del Teatre Ateneu de Sant Celoni.

·         Base 7a. Jurat

El jurat estarà constituït per:

§  Gemma Navidad i Jordi Torras, de l’estudi de disseny Nexus 139 de Santa Maria de Palautordera.
§  Alicia Moreno Pulido, directora de la Biblioteca l’Escorxador.
§  Antonio Bueno Herrador, tècnic de la Biblioteca l’Escorxador.
§  I un tècnic/a de la Biblioteca municipal, que actuarà com a secretari/a

·         Base 8a. Valoració de les obres. Discrecionalitat del jurat

El jurat estarà format per persones relacionades professionalment amb la fotografia i la literatura. El seus criteris de valoració tindran en compte l’originalitat de la història i la qualitat d’imatge i d’escriptura.
El jurat valorarà les obres tenint en compte les seves característiques en relació als criteris orientatius següents:

1.       Interès artístic i originalitat
50 %
2.       Qualitat d’imatge
25 %
3.       Qualitat del text
25 %

Pel que fa a la valoració de les obres i, derivat del caràcter no quantificable de totes les característiques, tot allò que no estigui previst en aquestes bases pot ser resolt, de forma motivada, per acord del jurat. La secretària del jurat aixecarà acta del resultat emès.
·         Base 9a. Lliurament del premi

El nom dels guanyadors/es sortiran publicats la tarda del divendres 20 d’abril a través del compte d’Instagram de la biblioteca i s’hauran de posar en contacte telefònicament amb la biblioteca per venir a recollir el premi.
Els guanyadors/es es faran una fotografia recollint els premis, les quals sortiran publicades a l’Instagram de la biblioteca, a la resta de xarxes socials i al web municipal.
·         Base 10a. Drets de propietat de les obres

La participació al concurs Històries Mòbils, suposa per a la persona autora de l’obra guanyadora:

§  L’adquisició gratuïta, per part de l’Ajuntament de Sant Celoni, dels drets d'exhibició, reproducció i comunicació pública de l'obra.
§  La cessió, no exclusiva, a l’Ajuntament de Sant Celoni dels drets d’explotació de l’obra seleccionada, concretament els referits a reproducció, distribució i comunicació, per a qualsevol país del món i en qualsevol modalitat d’explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia, els telemàtics, etc.
§  Així mateix la persona guanyadora del concurs cedeix el dret de transformació de l’obra, que s’entén exclusivament per al disseny d’edicions municipals de qualsevol mena; si fos el cas, se’l consultaria prèviament.
§  La persona guanyadora haurà d’informar, en les actuacions de difusió de l’obra, que aquesta ha estat guardonada amb el premi del Concurs Històries Mòbils.
L’Ajuntament es compromet a informar, en totes les reproduccions i actuacions de difusió, sobre l’autoria de l’obra.


·         Base 11a. Acceptació de les bases.
El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

Comentaris